Duurzame inzetbaarheid: “sturen op zelfsturing”

Voor veel bedrijven en dus ook voor de individuele medewerkers is het tegenwoordig noodzakelijk om zich continu aan te passen aan de voortdurende veranderingen. Een essentieel aspect daarbij is de mate van zelfsturing van de medewerker.

Ik zie zelfsturing als de “motor” van duurzame inzetbaarheid. Wanneer een medewerker beschikt over voldoende zelfsturing zie je de volgende kenmerken:

  • Staat regelmatig stil bij zichzelf: heeft zelfinzicht;
  • Heeft ideeën over de wijze waarop hij maximaal inzetbaar is en kan dit ook verwoorden;
  • Kan gericht werken met aandacht;
  • Heeft een sterke wil;
  • Laat zich niet ontmoedigen door tegenslagen;
  • Vraagt om hulp en feedback;
  • Is in staat om een goede balans tussen werk en privé te onderhouden en werkt aan zijn vitaliteit en gezondheid.

Als Adviseur Duurzame Inzetbaarheid zie ik bij opdrachtgevers mooie dingen gebeuren wanneer medewerkers zich hierin ontwikkelen. Tegelijkertijd zie ik dat het ontwikkelen van zelfsturing een zeer geleidelijke proces is met vele hobbels.

Wat zijn dan die hobbels? Een belangrijke is de intentie waarmee organisaties insteken op duurzame inzetbaarheid. Maar al te vaak zie ik dat bedrijven op allerlei manieren hun medewerkers proberen te overtuigen om aan de slag te gaan met hun individuele inzetbaarheid. Dit werkt vaak niet of slechts in geringe mate. Effectiever is de weg van verleiding en subtiele beïnvloeding van gedrag (nudging).

Een ander aspect is de manier van leidinggeven. Ter bevordering van zelfsturing is een coachende stijl van leidinggeven van groot belang. Tijdens onze trainingen rondom coachend leiderschap zie we in rollenspellen hoe lastig het voor leidinggevenden is om te “sturen op zelfsturing”, dat wil zeggen via gesprekken het probleemoplossend vermogen en daarmee de motivatie van de medewerker proberen positief te beïnvloeden. Maar al te vaak trapt de leidinggevende in de valkuil om zelf oplossingen aan te dragen.

Drie factoren zijn naar mijn mening van belang om zelfsturing en daarmee duurzame inzetbaarheid te bevorderen:

  1. Een passende organisatiecultuur, dat wil zeggen een cultuur die ontwikkeling van zelfsturing ondersteunt;
  2. Creëren van inzicht bij de individuele medewerker wat het individuele belang van de medewerker is om aandacht te besteden aan zijn/haar inzetbaarheid.
  3. Het stimuleren van de medewerker om continu na te denken over de wijze waarop hij/zij maximaal inzetbaar is (op basis van talent, persoonlijkheid en ambitie) en dit te communiceren.

Het is geweldig om te zien welke nieuwe energie en motivatie er ontstaat wanneer bedrijven en medewerkers hier stappen in zetten. Dion HR Services is daar een voorbeeld van!

 

Richard Ormel

Adviseur Duurzame Inzetbaarheid / Coach