DION HR Services logo
DION HR - header

DION HR EmplooJ

In de huidige en sterk veranderende wereld is de toegevoegde waarde van medewerkers van essentieel belang voor een organisatie, zowel voor het bestaan als het voortbestaan. Ons team biedt ondersteuning op het gebied van HR Ontwikkeling. Onze dienstverlening is het beste onder te verdelen in drie pijlers: talentmobiliteit en verzuim. Wij leveren meerwaarde voor zowel mens als organisatie. Aan de ene kant ontzorgen wij klanten door taken over te nemen en treden wij op als partner en adviseur als dat gevraagd wordt. Aan de andere kant ondersteunen wij medewerkers door middel van coaching en begeleiding. Dit realiseren wij door middelen effectief in te zetten bij de selectie en ontwikkeling van medewerkers. Door talent en vaardigheid te koppelen aan de bedrijfsstrategie ontstaat een omgeving waar binnen gemotiveerde en vitale medewerkers zorgen voor een succesvolle organisatie.

Door te kijken naar de optimale match tussen talent en werkzaamheden haal je het beste uit jezelf of je medewerkers. Wil je deze match in kaart brengen of talenten verder ontwikkelen? Wij kunnen je hierin op diverse wijzen ondersteunen, bijvoorbeeld door (job)coaching, HR-consultancy of het inzetten van assessments. 

Talentonderzoek
Talentonderzoeken bestaan bij ons uit een loopbaanonderzoek of assessment. Door middel van vragenlijsten en praktijksimulaties wordt er een objectief beeld gegeven van de ontwikkelmogelijkheden en talenten van mensen. Afhankelijk van de vraag worden de capaciteiten, persoonskenmerken, ambities en drijfveren weergegeven.

■ Talentmanagement
Talentmanagement is erop gericht om bij medewerkers hun aanleg, kwaliteiten en ambities boven tafel te krijgen en te ontwikkelen. Daarnaast wordt er gekeken in welke functie deze talenten het beste tot hun recht komen. Dit doen wij door middel van coachingstrajecten. Aan werkgevers geven wij advies in het kader van HR-Consultancy.

Een organisatie is constant in beweging. Dit kan ervoor zorgen dat je (on)gedwongen op zoek bent naar nieuw werk voor jezelf of voor je medewerker. Bij het veranderen van werk komt veel kijken. Niet iedereen heeft deze kennis. Onze specialisten vergroten deze kennis door het geven van sollicitatietrainingen, re-integratie- en outplacementtrajecten. Welk middel je ook inzet, elk mobiliteitstraject gaat om maatwerk. De invulling is namelijk afhankelijk van diverse elementen zoals opleidingsachtergrond, wensen en leeftijd.

Het kan bij mobiliteit gaan om een outplacementtraject in verband met reorganisatie. Een belangrijk onderdeel binnen dit traject is de ondersteuning bij het afscheidsproces. Op het moment dat men naar een nieuwe baan gaat zoeken betekent dat ook dat men afscheid moet nemen van de huidige situatie. Voor veel mensen gaat dit gepaard met negatieve gevoelens. In het outplacementtraject worden deze gevoelens geleidelijk omgezet in gevoelens van hoop, vertrouwen en nieuwe daadkracht. Vervolgens zal men getraind worden in het solliciteren. Er wordt hulp geboden bij het opstellen van een cv en sollicitatiebrief, men krijgt tips om zich zelfbewust te presenteren tijdens een sollicitatie en er wordt uitgebreid aandacht besteed aan het opbouwen en gebruiken van een netwerk

Op het moment dat een medewerker ziek is moet er volgens de wet gekeken worden naar re-integratiemogelijkheden. In onze trajecten coachen wij mensen in eerste instantie voor de eigen functie en is het traject gericht op de opbouw in eigen functie. Het kan ook voorkomen dat er buiten de huidige organisatie gekeken moet worden naar ander werk. Ons team kan hierbij ondersteuning bieden.

Iedereen kan bij ons terecht voor zowel eerste, tweede als derde spoor trajecten + UWV trajecten. 

Als je ondersteuning wenst op het gebied van re-integratie of interesse hebt in een werkplekonderzoek bij jou op de werkvloer dan ben je hiervoor bij ons aan het juiste adres. Wij helpen jou en/of je organisatie graag op diverse terreinen van gezondheid en vitaliteit. Onder andere door middel van casemanagement of een arbeidsdeskundig onderzoek.

Bij preventieve dienstverlening inventariseren we de situatie binnen de organisatie. We adviseren welke maatregelen preventief genomen kunnen worden om een veilige en gezonde werkomgeving te waarborgen. Daarbij ontzorgen we onze klanten door taken over te nemen en treden we op als partner en adviseur. Bij preventieve dienstverlening kan gedacht worden aan diensten, zoals: casemanagement, eigen regie, coaching en werkplekonderzoek.

De organisatie kan ons inschakelen bij alle vormen van verzuim, zoals: langdurige ziekte, demotivatie en disfunctioneren. Onze dienstverlening is snel en effectief. Door snel zicht te krijgen op het probleem kan het verzuim aanzienlijk beperkt worden. Onze arbeidsdeskundige kan bijvoorbeeld een arbeidsdeskundig- of werkplekonderzoek op de werkvloer uitvoeren. Mocht de medewerker zijn functie deels of niet kunnen behouden dan is ons team in staat de medewerker snel te re-integreren.

Neem rechtstreeks contact met ons op

Wij zijn bereikbaar op telefoonnummer 0523-208169