Werving en Selectie door DION HR Services: Op zoek naar de juiste persoon

Door mijn achtergrond als toegepast psycholoog ben ik van mening dat het belangrijk is dat de talenten van medewerkers aansluiten bij de werkzaamheden die ze gaan uitvoeren. Daarnaast is het van belang dat de persoonlijkheid van medewerkers aansluit bij de organisatiecultuur. Dit zorgt ervoor dat medewerkers zich verbonden voelen met de organisatie, wat resulteert in meer werktevredenheid, een lager verzuim en verloop. Daarin onderscheidt DION HR Services zich van de meeste recruitment bureaus. Bij ons ligt de focus vooral op de match tussen talenten, ervaring, werkzaamheden én organisatie.

Onze werkwijze ziet er als volgt uit:

Organisatie als werkgever

Werving begint bij het onderzoeken van de identiteit van de werkgever. Wat maakt jouw organisatie zo bijzonder? Hebben jullie de employer branding al in kaart? Super! Zo niet, dan kan ik jullie helpen bij het vaststellen van jullie unieke werkgeversmerk.

Competentieprofiel

Naast het vaststellen van jullie werkgeversmerk, is het ook belangrijk te bepalen wat de inhoud van de openstaande functie is. Welke competenties moet iemand in huis hebben? Wat heeft hij of zij daarvoor nodig? Wat is echt noodzakelijk en wat is een pré? Vanuit mijn ervaring vind ik het belangrijk om te focussen op wie iemand is, in plaats van te focussen op iemands werkervaringen. Dit alles voegen wij samen in een competentieprofiel.

Vacaturetekst

Zodra in kaart is gebracht wat jouw organisatie uniek maakt en waar de kandidaat aan moet voldoen, is het tijd om een vacaturetekst op te stellen.
De vacaturetekst richt zich op de persoonlijkheid van de kandidaat en wat jij als werkgever de kandidaat kan bieden. De kandidaat krijgt zo een goede eerste indruk van de bedrijfscultuur en zijn toekomstige functie. Ook hierbij speelt het opstellen van het juiste competentieprofiel een belangrijke rol.
Ik kan jullie uiteraard adviseren en ondersteunen bij het opstellen van een wervende vacaturetekst.

Werving

Hoe bereik je jouw doelgroep? Dat is de belangrijkste vraag bij het werven van (potentiële) kandidaten. Er zijn tegenwoordig zo veel platforms om kandidaten te werven dat het soms lastig is om de juiste keuze te maken. Graag adviseer ik jullie om het juiste platform te kiezen om de doelgroep te bereiken. Zowel online (de beste vacaturewebsites, Instagram, Facebook, LinkedIn of werken bij-website) als offline (beurzen, kranten of flyers).

Naast publicatie van de vacature is het ook mogelijk om potentiële kandidaten actief te benaderen, bijvoorbeeld door middel van LinkedIn recruitment.
Ook bij deze actieve werving ondersteun ik jullie graag!

Selectie

Wanneer de sollicitaties binnen komen, wordt het tijd om (potentiële) kandidaten te selecteren. Ook hierbij spelen verschillende zaken een rol:
waar moet je op letten bij het beoordelen van een sollicitatie? Hoe wijs je iemand netjes af? Welke vragen stel je tijdens een sollicitatiegesprek? Hoe voer je een effectief arbeidsvoorwaardengesprek? Belangrijke onderwerpen waarover wij kunnen adviseren. Ook hierbij is het uitgangspunt om te werven op basis van talenten en potentie.

Om te beoordelen in welke mate een kandidaat beschikt over de gevraagde competenties, kan gebruik worden gemaakt van psychologische testen.
Een test die wij daarbij bijvoorbeeld inzetten is de TMA (Talenten Motivatie Analyse).

“Geïnteresseerd? Ik kom graag een keer langs om een toelichting te geven over onze werving & selectie mogelijkheden!”

 

Lisa Plattje

HR Professional